18 June 2013

Midzomer

I come from Finland, where midsummer is traditionally one of the most important celebrations of the year (together with Christmas, New Year and Vappu, 31st April). We gather together at the shores of a lake or sea, cleanse in the sauna, eat, drink and be merry :)

The longest day and shortest night is quite spectacular. In the north of Finland the sun doesn't set, it just bounces off an invisible margin above the horizon. In the south of Finland the night is blue - and incredible, special deep blue light, and to stand in it, at the shore of a still lake, is magical. Often one can see bonfires lit along the shores, and hear the singing and shouting of party people across the water...

But what is the origin of midsummer celebration?  I took a dive into the internet, and this is what I found (source: Wikipedia), modified into my own words.
"The tradition of midsummer originates in Europe, where the height of summer was traditionally celebrated on the longest day. The date of midsummer varies from country to country, but it is generally celebrated  between June 19th and June 26th, the 21st and 24th being the most common dates.
The celebration of Midsummer's Eve was from ancient times a festival of the summer solstice. Some people believed that golden-flowered mid-summer plants, especially Calendula, and St. John's Wort, had miraculous healing powers and they therefore picked them on this night. Bonfires were lit to protect against evil spirits which were believed to roam freely when the sun was turning southwards again. In later years, witches were also thought to be on their way to meetings with other powerful beings."

I believe the longest day gives extra power to the plants, and that burning a bonfire is a good symbolic ritual of cleansing, getting rid of the old stuff that is no longer useful or functional in our lives. A portal, milestone, a moment to stop our daily chores and gather together and celebrate this life and nature.
I wonder if you have any midsummer celebrations you would like to share?

Enjoy, have a great midsummer!*************


Ik kom uit Finland, waar midzomer een van de meest belangrijke feesten van het jaar is, samen met Kerst, Oud en Nieuw, en Vappu (31 april en 1 mei).
Wij vieren midzomer samen met vrienden en familie buiten, langs het water - bij een meer of de zee. Sauna-baden, eten en drinken horen er bij.

De langste dag en kortste nacht is zeker iets bijzonders in het hoge noorden. In noord Finland gaat de zon niet eens onder, het "stuitert" van een onzichtbare lijn boven de horizon en klimt dan weer hoger in de hemel. In zuid Finland is de nacht blauw - een diepe, heldere blauwe licht om middenacht, en dan wordt het weer langzaam dag. Het is bijzonder om aan het stille water te staan in de lichte nacht, kijkend naar de midzomer vuurtjes aan de overkant, zelf stil, luisterend naar de echo's van feestende mensen en nachtvogels, geluiden die moeiteloos gedragen worden over het water.

Maar wat is de oorsprong van het midzomer feest? Ik ging kijken op internet, en dit is wat ik vond (uit Wikipedia). Ik heb het uit het engels vertaald en in mijn eigen woorden gezet.

"De traditie van midzomer komt uit Europa, waar de hoogtepunt van de zomer werd gevierd op de langste dag van het jaar. De datum van midzomer varieert tussen 19 en 26 juni, de meest voorkomende data zijn 21 en 24 juni.

Het vieren van midzomernacht was van de oertijd een feest van de langste dag. Sommige mensen geloofden dat midzomerbloemen met een gouden kleur (vooral Calendula en Sint-Jans kruid) wonderbaarlijke genezende krachten hadden, en daarom werden deze bloemen op midzomernacht geplukt. Vreugdevuurtjes werden aangestoken om boze geesten weg te jagen - men geloofde dat er veel geesten rond vlogen op deze bijzondere nacht, wanneer de zon weer zijn tocht naar het zuiden begon. In latere jaren geloofde men ook dat heksen het gezelschap opzochten van andere krachtige wezens op midzomernacht."

Ik geloof dat de langste dag extra kracht geeft aan de planten, en dat het branden van een vreugdevuur een positieve reinigingsritueel kan zijn - een kans om los te laten van oude  bagage die men niet meer kan gebruiken. Een fijne kans om samen feest te vieren, het liefst in de natuur!

Ik vraag mij af of jij midzomer tradities hebt?

Geniet, en heb een spetterende midzomerfeest!

No comments:

Post a Comment